Privacyverklaring van Kunst Eigen Stijl – I.C.C. van Dooren

Via Kunst Eigen Stijl kunnen privacygevoelige persoonsgegevens worden verwerkt. Kunst Eigen Stijl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Kunst Eigen Stijl dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die jou kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder de nieuwe privacywetgeving geldt ook jouw IP-adres of gebruikersnaam (als die overeenkomt met je eigen naam) als persoonsgegeven.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Kunst Eigen Stijl duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • Kunst Eigen Stijl de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Kunst Eigen Stijl je eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Kunst Eigen Stijl passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat datzelfde geëist wordt van partijen die in opdracht van Kunst Eigen Stijl persoonsgegevens verwerken;
 • Kunst Eigen Stijl jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Kunst Eigen Stijl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring leg ik uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. Ik raad je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens: Ingrid van Dooren
info@kunsteigenstijl.nl
KvK-nummer: 58078096

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-09-2018.

Persoonsgegevens die Kunst Eigen Stijl verwerkt

Ik verwerk de persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt. Deze gegevens worden aan mij gestuurd via formulieren op de website of bij bestellingen/opdrachten buiten de website om.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik via de website kunsteigenstijl.nl aangeleverd krijg en verwerk:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Voor bestellingen of opdrachten die buiten de website om plaatsvinden, kan daaraan nog worden toegevoegd:

 • factuuradres
 • betaalgegevens
 • betaalhistorie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website van Kunst Eigen Stijl verwerkt geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd mocht zijn dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@kunsteigenstijl.nl.

Kunst Eigen Stijl verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het beantwoorden van vragen of opmerkingen
 • het communiceren over/afhandelen van een schilderopdracht of bestelling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht. Zij worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld opgelegd door de belastingdienst.

Jouw gegevens kunnen in het kader van websitebeheer worden verwerkt c.q. beheerd door Jan Bakker WebTeksten. Dit bedrijf doet naast de hosting van de website ook het technisch beheer van de website van Kunst Eigen Stijl. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor Kunst Eigen Stijl en Jan Bakker Webteksten een Verwerkersovereenkomst. Deze Overeenkomst kan worden geraadpleegd op: https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/verwerkersovereenkomst/
In deze Overeenkomst is Kunst Eigen Stijl de Verwerkingsverantwoordelijke en Jan Bakker WebTeksten de Verwerker.

Kunst Eigen Stijl is op 12 mei 2018 met deze Verwerkersovereenkomst akkoord gegaan.

Beveiliging persoonsgegevens

De veiligheid van de website wordt gewaarborgd door Jan Bakker WebTeksten. Dit bedrijf verzorgt de hosting van de website kunsteigenstijl.nl. Zie voor de online veiligheid: https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/informatiebeveiliging/

Kunst Eigen Stijl neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft Kunst Eigen Stijl alle nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot het uiterste te beperken. Voor online communicatie is de website van Kunst Eigen Stijl integraal beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Dankzij de werking van dit certificaat worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Een SSL-verbinding is te herkennen aan het slotje in je browser, alsmede aan de url van de website, die begint met https in plaats van http.

Administratie en bewaartermijnen

Jouw opdracht- of bestelhistorie inclusief NAW- en betaalgegevens worden bij Kunst Eigen Stijl bewaard zolang als nodig is om je inschrijving af te handelen. Daarna geldt een bewaartermijn van 7 jaar (fiscale verplichting). De administratie/boekhouding wordt niet uitbesteed en daarmee niet gedeeld met andere partijen dan alleen Kunst Eigen Stijl.

Google Analytics

Kunst Eigen Stijl maakt geen gebruik van Google Analytics.

Cookies

Kunst Eigen Stijl maakt alleen gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn kleine bestandjes die in je browser worden geplaatst om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald dat voor de plaatsing in je browser van functionele cookies geen toestemming hoeft worden gevraagd aan de websitebezoeker. Daarom zie je bij het het eerste bezoek aan de website geen “cookiebalk”.

Voor meer informatie over de cookies die Kunst Eigen Stijl (functioneel) in jouw browser plaatst, verwijs ik je naar mijn cookiebeleid: https://www.kunsteigenstijl.nl/privacy/cookie-policy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het is niet mogelijk om je op de website te registreren. Er worden dan ook geen gebruikersnaam en wachtwoord verstrekt. De betalingen en administratie van schilderopdrachten vinden buiten de website plaats. Daardoor bevinden zich mogelijk persoonsgegevens van jou in mijn administratie. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit kun je doen door per e-mail een verzoek daartoe in te dienen via info@kunsteigenstijl.nl. Via een formulier op de website (https://www.kunsteigenstijl.nl/privacy/verzoek-gegevenstoegang/) kun je ook daar een verzoek indienen om je persoonsgegevens die bij Kunst Eigen Stijl bekend zijn, in te zien, te wijzigen of te wissen.

Om misbruik te voorkomen, kan Kunst Eigen Stijl jou daarbij vragen om je doeltreffend te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden via de instellingen van je internetbrowser. Indien jouw gegevens niet kloppen, kun je Kunst Eigen Stijl verzoeken om je gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Nieuwsbrief

Kunst Eigen Stijl verstuurt geen nieuwsbrieven.

Publicatie

Kunst Eigen Stijl publiceert jouw persoonsgegevens niet.

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpt Kunst Eigen Stijl je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Kunst Eigen Stijl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Kunst Eigen Stijl
telefoon: 06 – 174 497 86
e-mail: info@kunsteigenstijl.nl